TRƯỜNG THPT QUANG MINH :: Tin tức :: Tổ hành chính :: Danh sách tổ Hành chính


Danh sách tổ Hành chính

Thứ tư, 09.03.2011 04:06

Danh sách tổ Hành chính

STT
Họ và tên
Trình độ chuyên môn
Chức vụ
Liên hệ
1
Lê Văn Phú
ĐH toán
Hiệu trưởng
 
2
Thúy
 
Kế toán
 
3
Nhung
 
Thủ quĩ
 
4
Hoàn
 
Văn thư
 
5
Hương
 
NV thư viện
 
6
Hiến
 
NV bảo vệ
 
7
Nguyễn Văn Phi
 
NV bảo vệ
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Trở về] [Đầu trang]


Gửi ý kiến phản hồi:

Tên bạn:

Email:

Nội dung: