TRƯỜNG THPT QUANG MINH :: Tin tức :: Thông báo :: Kế hoạch tuần (5/9 đến 11/9)


Kế hoạch tuần (5/9 đến 11/9)

Thứ bảy, 03.09.2016 00:45
Tài liệu đính kèm:  50w9wyv9.doc (03.09.2016 00:45)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tin mới hơn:
» PCGD (03.10.2016)
» TKB số 4 áp dụng từ 01/11/2016 (28.10.2016)
» Lịch công tác (09/01-15/01/2017) (06.01.2017)
» Lịch công tác (06/02 đến 12/02 (03.02.2017)
» Lịch công tác (13/02 - 19/02) (10.02.2017)
» Lịch công tác (06/3 - 10/3) (03.03.2017)
» Lịch công tác (27/3 đến 01/4) (26.03.2017)

Các tin cũ hơn:
» Danh sách giáo viên họp giáo vụ tại Sở (15.08.2016)
» Hướng dẫn sử dụng sổ liên lạc điện tử (30.10.2015)
» Hướng dẫn sử dụng sổ liên lạc điện tử (30.10.2015)
» MẪU KẾ HOẠCH CÁ NHÂN VÀ MẪU KẾ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN (30.08.2015)


Gửi ý kiến phản hồi:

Tên bạn:

Email:

Nội dung: