TRƯỜNG THPT QUANG MINH :: Tin tức :: Thời khóa biểu :: Thời khóa biểu số 2 áp dụng từ ngày 05/09


Thời khóa biểu số 2 áp dụng từ ngày 05/09

Chủ nhật, 04.09.2016 21:57

 Thời khóa biểu số 2 áp dụng từ ngày 05/09

Tài liệu đính kèm:  392watts.xls (04.09.2016 21:57)
Đào Thị Phương Lan

[Trở về] [Đầu trang]

Các tin mới hơn:
» Thời khóa biểu số 6 áp dụng từ HK2: 26/12/2016 (25.12.2016)
» TKB số 7 áp dụng từ ngày 03/01/2017 (30.12.2016)
» TKB số 8 áp dụng từ 06/02/2017 (03.02.2017)
» Thời khóa biểu số 9 áp dụng từ ngày 06/03/2017 (03.03.2017)
» Thời khóa biểu số 10 (26.03.2017)
» TKB số 11 (28.04.2017)
» TKB SỐ 13 (09.05.2017)


Gửi ý kiến phản hồi:

Tên bạn:

Email:

Nội dung: