TRƯỜNG THPT QUANG MINH :: Tin tức :: Văn bản chỉ đạo :: Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 207


Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 207

Thứ sáu, 06.01.2017 21:35
Tài liệu đính kèm:  12ibFY9G.doc (06.01.2017 21:35)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tin mới hơn:
» Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017 (06.01.2017)
» Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017 (điều chỉnh) (26.03.2017)
» Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017 (Điều chỉnh) (26.03.2017)

Các tin cũ hơn:
» Quy chế xếp loại thi đua của CB, GV, NV (07.12.2016)
» QĐ ban hành Quy chế thi đua CB,GV,NV (07.12.2016)
» Quy chế Quản lý và Sử dụng SĐĐT (11.11.2016)
» QĐ ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng SĐĐT (11.11.2016)
» Kế hoạch năm học 2016-2017 (30.09.2016)
» Nội quy học sinh (10.04.2011)


Gửi ý kiến phản hồi:

Tên bạn:

Email:

Nội dung: