TRƯỜNG THPT QUANG MINH :: Tin tức :: Văn bản chỉ đạo :: Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017


Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017

Thứ sáu, 06.01.2017 21:37

Đề nghị các đ/c TTCM, các trưởng ban ngành tải về để thực hiện.

Nà trường chỉ phát hành để lưu tại Kế oán và gửi cấp thẩm quyền phê duyêt.

Xin cám ơn.

Hiệu trưởng

Tài liệu đính kèm:  54w2a6M5.doc (06.01.2017 21:37)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tin mới hơn:
» Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017 (điều chỉnh) (26.03.2017)
» Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017 (Điều chỉnh) (26.03.2017)

Các tin cũ hơn:
» Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 207 (06.01.2017)
» Quy chế xếp loại thi đua của CB, GV, NV (07.12.2016)
» QĐ ban hành Quy chế thi đua CB,GV,NV (07.12.2016)
» Quy chế Quản lý và Sử dụng SĐĐT (11.11.2016)
» QĐ ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng SĐĐT (11.11.2016)
» Kế hoạch năm học 2016-2017 (30.09.2016)
» Nội quy học sinh (10.04.2011)


Gửi ý kiến phản hồi:

Tên bạn:

Email:

Nội dung: