Chủ nhật, 26.03.2017 GMT+7

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017 (điều chỉnh)


Nhà trường điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017 (có hiệu lực từ ngày 22/3/2017).

Các đồng chí tải về và thực hiện.

Đường dẫn của bản tin này: ./index.php?f=news&do=detail&id=626
© TRƯỜNG THPT QUANG MINHEmail: hieu@hdang.co.uk