Tra cứu điểm nhanh
Từ khóa
Tìm theo    
Năm học
Học kỳ
Khối học
Lớp học
   
Hướng dẫn sử dụng hệ thống:

1. Từ khoá : Bạn có thể nhập họ tên hoặc số hiệu của học sinh. Đối với số hiệu học sinh, phải nhập theo định dạng chuẩn có dấu "."
ví dụ:Tìm theo Tên học sinh Nguyễn Hoàng Hiệp

ví dụ:Tìm theo mã học sinh 1111


2. Hệ thống hổ trợ gõ tiếng Việt, và từ khoá bạn gõ phải từ 3 ký tự trở lên.

3. Đối với kết quả tìm kiếm chỉ thể hiện tối đa 20 học sinh.

4. Bạn hãy sử dụng các nút lệnh trên hệ thống, thay vì các nút lệnh trên trình duyệt.

COPYRIGHT © CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NIDI™
Hotline: 0936.094.135 - Email:contact@nidi.com.vn