Lịch phát sóng các bài học trên Kênh 1 và 2 của Đài THHN . tuần từ 27-4-2020 đến 02-5-2020

Ngày 25 Tháng Tư, 2020 9:45 chiều

CHƯƠNG TRÌNH “HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH” PHÁT TRÊN KÊNH 1 – ĐÀI TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI

(Tuần từ 27/4/2020 đến 02/5/2020)

  

 

LỚP

GIỜ PHÁT SÓNG

THỨ/MÔN HỌC

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

 

 

Lớp 12

14h30

NGỮ VĂN

HÓA HỌC

TIẾNG ANH

 Nghỉ 30/4

 Nghỉ 01/5

SINH HỌC

15h15

NGỮ VĂN

HÓA HỌC

TIẾNG ANH

 Nghỉ 30/4

 Nghỉ 01/5

ĐỊA LÝ

16h00

ĐỊA LÝ

GDCD

NGỮ VĂN

 Nghỉ 30/4

 Nghỉ 01/5

TOÁN

 

 

LỚP

 

GIỜ PHÁT SÓNG

 

THỨ/MÔN HỌC

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

 

 

Lớp 10

13h30

NGỮ VĂN

HÓA HỌC

TIẾNG ANH

Nghỉ 30/4

Nghỉ 01/5

SINH HỌC

14h15

NGỮ VĂN

HÓA HỌC

TIẾNG ANH

Nghỉ 30/4

Nghỉ 01/5

LỊCH SỬ

15h00

TOÁN

LỊCH SỬ

NGỮ VĂN

Nghỉ 30/4

Nghỉ 01/5

 

 

 

Lớp 11

15h45

NGỮ VĂN

HÓA HỌC

TIẾNG ANH

Nghỉ 30/4

Nghỉ 01/5

SINH HỌC

16h30

NGỮ VĂN

HÓA HỌC

TIẾNG ANH

Nghỉ 30/4

Nghỉ 01/5

SINH HỌC

17h10

TOÁN

LỊCH SỬ

NGỮ VĂN

Nghỉ 30/4

Nghỉ 01/5

 

Lịch phát sóng chi tiết theo môn học : THPT QM

Môn Địa Lý _Thông tin phát sóng 27-4 -2020 đến 02-5-2020

Môn GDCD 12 _Thông tin phát sóng 27-4 -2020 đến 02-5-2020

Môn Hóa học _Thông tin phát sóng 27-4 -2020 đến 02-5-2020

Môn Lịch sử _Thông tin phát sóng 27-4 -2020 đến 02-5-2020

Môn Ngữ Văn- Lớp 10, 11, 12_THPT _Thông tin phát sóng 27-4 -2020 đến 02-5-2020 Môn Sinh học _Thông tin phát sóng 27-4 -2020 đến 02-5-2020

Môn Tiếng Anh 10,11,12 THPT_Thông tin phát sóng 27-4 -2020 đến 02-5-2020

Môn Toán Lớp 10,11,12 THPT_Thông tin phát sóng 27-4 -2020 đến 02-5-2020

Tin tức - Sự kiện