Tổ Hóa – Sinh – KTNN

DANH SÁCH Tổ Hóa – Sinh – KTNN

STT
Họ và tên
Trình độ chuyên môn
Chức vụ
1
Nguyễn Việt Hồng
ĐH Hóa – Sinh
Giáo viên
1
Nguyễn Thị Lan
Th.s Hóa
Tổ phó
2
Nguyễn Văn Đức
ĐH hóa
Giáo viên
4
Trương Thị Minh Nguyệt
ĐH hóa – sinh
Giáo viên
5
Trương Thị Thanh Huyên
ĐH sinh
Giáo viên
6
Phạm Thị Trang
ĐH hóa
Giáo viên
7
Đỗ Thị Thúy Nga
ĐH sinh
Tổ trưởng
8
Nguyễn Thị Thu Hương
ĐH CN
Giáo viên

Ngày14 Tháng Ba, 2018 7:49 sáng