Tổ Tổng Hợp

DANH SÁCH Tổ Tổng Hợp

 

STT
Họ và tên
Trình độ chuyên môn
Chức vụ
1
Kiều Văn Thực
ĐH lý
Tổ trưởng
2
Lê Đức Hậu
ĐH lý
Thư kí HĐGD
3
Ngô Thị Thanh Nhàn
Th.S lý
Tổ Phó
4
Trần Anh Dũng
ĐH lý
Giáo viên
5
Nguyễn Việt Cường
ĐH lý
Giáo viên
6
Lê Thị Minh Phương
ĐH lý
Giáo viên
7 Ninh Thị Liên ĐH KTCN Giáo viên
7
Nguyễn Thị Hoa
ĐH công dân
NV thiêt bị

Ngày14 Tháng Ba, 2018 6:48 sáng