Tổ Ngoại Ngữ

DANH SÁCH Tổ Ngoại Ngữ

STT
Họ và tên
Trình độ chuyên môn
Chức vụ
1
Nguyễn Thị Thanh Hằng
ĐH anh
Tổ trưởng
2
Đinh Thị Thu Hương
ĐH anh
Giáo viên
3
Lê Thị Thơm
ĐH anh
BCH Công đoàn
4
Nguyễn Thị Thùy Yên
ĐH anh
Giáo viên
5
Trịnh Thị Kiều Oanh
ĐH anh
Giáo viên
6
Tạ Thị Hương Liên
ĐH anh
Giáo viên
7
Đỗ Thị Thủy
ĐH anh
Giáo viên
8
Lê Hồng Loan
ĐH anh
Giáo viên
       
       
       
       
       

Ngày14 Tháng Ba, 2018 7:57 sáng