Tổ Xã Hội

DANH SÁCH Tổ Xã Hội

STT
Họ và tên
Trình độ chuyên môn
Chức vụ
1
Đỗ Thị Kim Anh
ĐH văn
PHT
2
Lê Thị Ngọc Tuyết
ĐH văn
Giáo viên
3
Vương Thị Quỳnh Vân
ĐH văn
Giáo viên
4
Nguyễn Thị Thu Hà
ĐH văn
CT Công đoàn
5
Nguyễn Thị Tuyết Ánh
ĐH văn
BCH Công đoàn
6
Nguyễn Thị Hải Hà
ĐH văn
Tổ trưởng
7
Nguyễn Tường Minh
ĐH văn
Bí thư Đoàn trường
8
Bùi Lương Ngọc
ĐH văn
Giáo viên
9
Đỗ Thị Lĩnh
ĐH văn
Giáo viên
10
Trịnh Thị Hương
ĐH văn
Giáo viên
11
Nguyễn Thị Thúy Hằng
ĐH văn
Giáo viên
12 Nguyễn Thị Thúy ĐH Văn Tổ Phó
       

Ngày14 Tháng Ba, 2018 7:52 sáng