Tổ Toán – Tin

DANH SÁCH Tổ Toán – Tin

STT
Họ và tên
Trình độ chuyên môn
Chức vụ
1
Đỗ Văn Thịnh
ĐH toán
Tổ trưởng
2
Đào Thị Phương Lan
ĐH toán
HT
3
Đỗ Huy
ĐH toán
Tổ phó
4
Đặng Thị Phương Thơm
Th.S toán
Giáo viên
5
Lại Thị Hà
ĐH toán
Giáo viên
6
Ngô Thị Hường
ĐH toán
Giáo viên
7
Tạ Thị Ánh Nguyệt
ĐH Tin
Giáo viên
8
Nguyễn Thị Minh Thúy
ĐH toán
Giáo viên
9
Dương Đức Giang
ĐH tin
Giáo viên
10
Nguyễn Thế Sang
ĐH tin
Giáo viên
11
Đàm Thị Thảo
ĐH toán
Giáo viên
12
Cung Thị Hường
ĐH toán
Giáo viên

Ngày14 Tháng Ba, 2018 6:44 sáng