Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố bộ Đề thi tham khảo THPT quốc gia năm 2019

Ngày 11 Tháng Mười Hai, 2018 6:12 sáng

Ngày 6/12/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố bộ đề thi tham khảo THPT quốc gia năm 2019.

_De_Diali_Thamkhao_K198_

De_GDCD_Thamkhao_K199_

De_TiengAnh_Thamkhao_K195_

De_Sinhhoc_Thamkhao_K196_

De_Lichsu_Thamkhao_K193_

De_Vatli_Thamkhao_K191_

De_Toan_Thamkhao_K192_

De_Nguvan_Thamkhao_K19

Tin tức - Sự kiện