DANH SÁCH GV COI KIỂM TRA HOC KÌ 1

Ngày 9 Tháng Mười Hai, 2018 5:09 sáng

  DANH SÁCH GIÁO VIÊN LÀM NHIỆM VỤ COI KIỂM TRA HỌC KỲ 1  
             
             
STT Họ và tên Nhiệm vụ Ngày kiểm tra
Ngày 10/12 Ngày 11/12 Ngày 12/12 Ngày 13/12
1 Đào Thị Phương Lan Chỉ đạo coi thi x x x x
2 Đỗ Thị Kim Anh Chỉ đạo coi thi x x x x
3 Đỗ Văn Thịnh Coi thi x x   x
4 Đỗ Huy Coi thi x x   x
5 Lại Thị Hà  Coi thi x x x x
6 Cung Thị Hường Coi thi x x x x
7 Ngô Thị Hường  Coi thi x x x x
8 Bùi Khánh Phương Coi thi x x x x
9 Đặng Thị Phương Thơm Coi thi x x x x
10 Nguyễn Thị Minh Thúy  Coi thi x x x x
11 Đàm Thị Thảo Coi thi x x x x
12 Nguyễn Thế Sang Coi thi x x x x
13 Tạ Thị Ánh Nguyệt Coi thi x x x  
14 Dương Đức Giang Coi thi x x   x
15 Nguyễn Thị Hải Hà Coi thi x x   x
16 Vương Thị Quỳnh Vân Coi thi x x   x
17 Nguyễn Thị Thúy Coi thi x x x x
18 Lê Thị Ngọc Tuyết Coi thi x x x  
19 Nguyễn Thị Tuyết Ánh Coi thi x x x x
20 Bùi Lương Ngọc Coi thi x x x x
21 Trịnh Thị Hương Coi thi x x x  
22 Nguyễn Thị Thúy Hằng Coi thi x x x  
23 Nguyễn Tường Minh Coi thi x x x x
24 Nguyễn Thanh Hoa Coi thi x x x  
25 Đỗ Thị Ngọc Ánh Coi thi x x x x
26 Đinh Thị Thắm Coi thi x x x x
27 Nguyễn Thị Quỳnh Trang Coi thi x x x x
28 Ngô Thị Thanh Nhàn Coi thi x x   x
29 Lê Đức Hậu Coi thi x x   x
30 Nguyễn Việt Cường Coi thi x x x x
31 Trần Anh Dũng Coi thi x x x x
32 Lê Thị Minh Phương Coi thi x x x x
33 Ninh Thị Liên Coi thi x x    
34 Lê Văn Lân  Coi thi x x x x
35 Nguyễn Thị Hương Coi thi x x x x
36 Nguyễn Việt Dũng Coi thi x x x x
37 Phạm Hùng Coi thi x x x  
38 Nguyễn Thị Thanh Coi thi x x x x
39 Đỗ Thị Thúy Nga Coi thi x x   x
40 Trương  Thị Minh Nguyệt Coi thi x x x x
41 Nguyễn Việt Hồng Coi thi x x x x
42 Nguyễn Thị Lan Coi thi x x   x
43 Nguyễn Văn Đức Coi thi x x x x
44 Phạm Thị Trang Coi thi x x x x
45 Trương Thị Thanh Huyên Coi thi x x x x
46 Nguyễn Thị Thu Hương Coi thi x x x  
47 Nguyễn Thị Thanh Hằng Coi thi x x   x
48 Đinh Thị Thu Hương Coi thi x x x  
49 Trịnh Thị Kiều Oanh Coi thi x x x x
50 Lê Thị Thơm Coi thi x x x x
51 Đỗ Thu Thủy Coi thi x x    
52 Nguyễn Thị Thùy Yên Coi thi x x x x
53 Kim Thanh Mai Coi thi x x x xBook1

Thông báo