Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 – 2021

Ngày 20 Tháng Năm, 2020 5:45 sáng

Ngày 19 /5/2020 Sở GD Hà Nội ra công văn 1524/ SGDĐT-QLT hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 – 2021. Chi tiết như sau:

File đính kèm : 1524_HDTS10_Gui

Tin tức - Sự kiện