Quyết định về kế hoạch thời gian năm học 2019-2020

Ngày 24 Tháng Bảy, 2019 5:23 sáng

Ngày 23 tháng 7 năm 2019, UBND thành phố Hà Nội ra quyết định số 3951/ QĐ- UBND về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học đối với các bậc học trên địa bàn thành phố Hà Nội.( file gửi đính kèm)
qdub-3951-23.7.2019-KH nam hoc19-20

Thông báo