Thông báo cho học sinh tiếp tục nghỉ học đến hết 08/3/2020

Ngày 28 Tháng Hai, 2020 9:59 chiều

Thực hiện công văn 616/SGDĐT-CTTT nhà trường THPT Quang Minh thông báo tới CMHS, học sinh toàn trường nghỉ học đến hết 8/3/2020

Thông báo