Thông báo lịch thu SKKN năm 2020

Ngày 29 Tháng Hai, 2020 2:03 chiều

Căn cứ công văn Số: 613/SGDĐT-GDTX-CN của SGD – ĐT Hà Nội về việc tiếp nhận sáng kiến kinh nghiệm năm học 2019-2020, trường THPT Quang Minh thông báo lịch thu SKKN năm 2020 như sau :

  • Từ ngày 2/3 đến ngày 4/3 : Giáo viên thông tin tới tổ trưởng tên đề tài, lĩnh vực của SKKN. Trong ngày 4/3 tổ trưởng thông tin lại nhà trường số lượng, lĩnh vực SKKN của tổ mình với ban chuyên môn.
  • Ngày 5/3 :

              +) Giáo viên báo cáo SKKN của mình trước tổ chuyên môn, HĐKH.

              +) Chấm SKKN

                                   Thời gian : 8h sáng 5/3 tại phòng học bộ môn.

  • Từ ngày 5/3 đến ngày 11/3 :

               +) Tổ trưởng hoàn thiện biên bản thẩm định SKKN.

               +) Giáo viên chấm SKKN hoàn thiện phiếu chấm SKKN ( 02 phiếu /1 SKKN).

               +) Giáo viên làm SKKN : hoàn thiện SKKN.

  • Ngày 12 / 3 : Thu hồ sơ SKKN bao gồm :

               +) Bản cứng SKKN, file word.

               +) Biên bản chấm SKKN.

               +) Biên bản thẩm định SKKN cấp tổ.

Lưu ý :

File word : gửi về địa chỉ c3quangminh@gmail.com

Biên bản thẩm định SKKN : 1 biên bản / 1 skkn

                                                                                                                   Hiệu trưởng

 

                                                                                                              Đào Thị Phương Lan

 

Thông báo