Thông tư 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28/02/2019 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh Đại học hệ chính quy, …

Ngày 14 Tháng Ba, 2019 5:42 sáng

Nguồn tin: Bộ GDĐT

Số văn bản: 02/2019/TT-BGDĐT

Người ký: TT Lê Hải An

Ngày ban hành: 13/3/2019

Ngày hiệu lực: 13/3/2019

Thông tư số 02 (28.2.2019)

Tin tức - Sự kiện