Cập nhật

Thông báo số 2 về việc chuyển đổi môn học, cụm chuyên đề học tập.

19 Tháng Tám, 2023 8:57 sáng

 

Tổng hợp hướng dẫn chuyển trường đợt 1 năm học 2023 – 2024

19 Tháng Tám, 2023 8:52 sáng

 

KH chuyển đổi môn lựa chọn 2022-2023

18 Tháng Tám, 2023 4:50 chiều

 

ĐƠN XIN ĐỔI MÔN HỌC TỰ CHỌN

18 Tháng Tám, 2023 4:48 chiều

 

Hướng dẫn chi tiết về quy trình chuyển trường đợt đầu năm học 2023

18 Tháng Tám, 2023 4:38 chiều