THÔNG BÁO LỊCH CHUYỂN TRƯỜNG VÀ TUYỂN BỔ SUNG CHUYÊN ĐỢT ĐẦU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020

Ngày 30 Tháng Mười Hai, 2019 5:14 chiều

    

 Kính gửi: CMHS

Sở GDĐT Hà Nội đã có công văn số 5508/SGDĐT-QLT ngày 09/12/2019 về hướng dẫn chuyển trường của học sinh trung học phổ thông, chuyển trường và tuyển bổ sung học sinh vào lớp chuyên đợt đầu học kỳ II năm học 2019-2020. Nhà trường đề nghị:

  1. CMHS nghiên cứu kỹ các nội dung về chuyển trường đợt đầu học kỳ II năm 2019-2020.
  2. Thực hiện các nội dung theo đúng mẫu biểu và thời gian ghi tại phụ lục I, phụ lục II đính kèm công văn 5508.

Trong quá trình làm thủ tục nếu có thắc mắc, CMHS có thể liên hệ qua bộ phận văn phòng để được hỗ trợ.

0.cv_5508_CT_BS_chuyen

1. Mau M3_Donchuyen truong

2.Mau M4_GGTct

Thông báo